Palvelut

Tulevaisuudessa jätteiden asianmukainen hoito entistä tärkeämpää

Voimalaitosten alhaiset käyttökustannukset perustuvat puhtaaseen kattilaan. Puhdas järjestelmä on paljon helpompi ajaa käyntiin ja mitä nopeammin turbiineille saadaan puhdasta höyryä, sitä enemmän säästetään polttoainetta ja aikaa. Ennen kattilan käyttöönottoa tuleekin sille aina tehdä peittaus, jonka tarkoituksena on poistaa asennuksen aikana syntyneet epäpuhtaudet, kuten ruoste, valssihilse ja hitsausjäänteet. Uusien kattiloiden ja järjestelmien nopea käyttöönotto on oleellisen tärkeää. Peittauksen avulla saadaan höyry- ja kattilavesiarvot normien mukaisiksi lyhyelläkin käyntiinajolla. Lisäksi yksi tärkeimpiä perusteita peittauksen suorittamiseen on se, että kattila saa suojakseen tasapaksun ja hyvänlaatuisen magnetiittikalvon, joka voi muodostua ainoastaan puhtaille teräspinnoille.

Toiminnan taloudellisuus jatkossa perustuu keskeytymättömään käyttöön sekä alhaisiin käyttökustannuksiin. Peittaus tulisikin suorittaa säännöllisesti, jotta vältyttäisiin erilaisilta käyttöhäiriöiltä mahdollisimman tehokkaasti. Peittauksen avulla vuosia käytössä olleista järjestelmistä ja kattiloista poistetaan niihin muodostuneet epäpuhtaudet. Yllätyksellinen prosessin seisokki on aina kalliimpaa kuin hallittu ja suunniteltu prosessin pysäyttäminen.

Puhdistamme mm. höyrykattilat ja syöttövesilaitokset, prosessikattilat, kuumavesikattilat, lämmönvaihtimet, säiliöt ja putkistot, hydrauliikkasysteemit, vetyperoksidijärjestelmät ja lipeäputkistot.